Revision, regnskab og erklæringer

Regnskab

Selskaber og erhvervsdrivende skal aflægge et regnskab / en årsrapport og en skatteopgørelse. I denne forbindelse rådgiverVi rådgiver vores kunder om udformning og udarbejdelse af en årsrapport, der er tilpasset kundens virksomhed.

Revision

Revision er en af kerneydelserne i ViaCount. Vi lægger vægt på at tilpasse vores ydelser til hver enkelt virksomhed. Vores revision er effektiv og risikoorienteret. Vores kunder vil opleve et revisionsforløb, der er kendetegnet ved en kvalificeret sparring, målrettet service og tryghed.

Vi lægger vægt på at yde en revision, der understøtter vores kunders bestræbelser på at udvikle og effektivisere deres virksomhed.

Vi planlægger og udfører revisionen i tæt samarbejde og dialog med kunden. Vi fastlægger revisionsstrategien på grundlag af drøftelser omkring risici. I udførelsen af revisionen er vi hele tiden opmærksomme på forbedringsmuligheder, der kan lette den daglige drift i kundens virksomhed.

Erklæringer

Ud over den finansielle årsrapport afgiver vi også erklæringer og rapporter, som er lovpligtige eller som skal bruges af andre end virksomheden.

Kontakt

Sorry! There is no Team Showcase saved under the ID '11017'. You need to cick the 'Save Showcase' button to actually save it before it can appear on the front end via your shortcode. Please read more about this here